Categorized | Uncategorized

Ali Rameez Collection

Available songs

 1. Aadheys kureemey mithaa (Hithakah).mp3
 2. Aaey hithamain milibey (Kalhirava).mp3
 3. Aalam mirey loabeegai (Namaves).mp3
 4. Aavaa handhaney (Giritee).mp3
 5. Aavedhaa (Hama himain).mp3
 6. Aavedhaa (Remix).mp3
 7. Aazuvaan moonekey (Ali Rameez).mp3
 8. Abadhu thiya loabi kalaa vaananhey (Inthihaa).mp3
 9. Adhumivee keeyhe dhen hiyy jehilunvanee (Naaummedhu).mp3
 10. Aharen mivaa loaiyybattaka gadhareh nukuriyas loabivey (endheyyo).mp3
 11. Aisha (Kalhirava).mp3
 12. Amaazakee (Vaudhu).mp3
 13. Angel eyes.mp3
 14. Aniyaa hithah nudheyshey (hungaanu).mp3
 15. Baadee fashun (endheyyo).mp3
 16. Badhaluve dhiya gothun haalathu (maaburu).mp3
 17. Bandaha odin goyye ayey (Goyye).mp3
 18. Beyvafaatheri loabi.mp3
 19. Bunanhey kalaa (Anaa).mp3
 20. Bune roveneeyey dhaneehey (Remix).mp3
 21. Bune roveneeyey dhaneehey fohelaafaa loa isjahaalaa.mp3
 22. Bunebala Ladhuganefa (Roalhi).MP3
 23. Bunebaladhen Meythelhilaa, MT (Fashuvi).mp3
 24. Bunedheyn dhathi sirreh hithuga veyey (Fahuneyvaa).mp3
 25. Bunee mey mi loabin (Kalaa).mp3
 26. Cindrella (Ali Rameez).mp3
 27. Dhaathan balaagen veethan ahaigen (Reethi abadhuves reethi).mp3
 28. Dhahi nukuraashey ey javaabu dheebalaa.MP3
 29. Dhanee dhanee merigen loa (Roalhi).mp3
 30. Dhathuru Fesheemey.MP3
 31. Dhathuru fesheemey kamana libeythoa loabi libeythoa (Kathiri).mp3
 32. Dheefaa hithaamain aadheyskureemey.MP3
 33. Dheefaanuhey edhin loiyybaa ufaa (Oivaru).mp3
 34. Dheevaana kohfaaney mithuraa fenifaa neyngeyhey (Khareef).mp3
 35. Dheevaana mihiravanee ekidhanvarugai thaaey (Ran faunu).mp3
 36. Dhefuraana ekuvefaavaa (Malakaa).mp3
 37. Dhehitheh yageen gulheynee hamagaimu loabivaathee (Kathiriya).mp3
 38. Dhehiy fathatharuvee (Khanjaru).mp3
 39. Dhekefeemey Beevimanzaru (Fahuneyvaa).mp3
 40. Dhey loabin mey furi, vaathee kalaa ruhi (kalhirava).mp3
 41. Dheyshey oagaa (husnoo rani).mp3
 42. Dheythee aniyaa (Ali Rameez).mp3
 43. Dheythee hiley zindugaa (Freez band).MP3
 44. Dheytho dheytho (Kalaa).mp3
 45. Dheytho ehiee, rotheemi hiyy, loabin ehee, vaanuhey (Mathaaran).mp3
 46. Dheythoa dheytho loabi alun yaaraa (Fari raanee).mp3
 47. Dhimaaveythoaey yaaraa hureemey mirey.mp3
 48. Dhin javaabakun mithuraa hiyy halaakuvee ivifai (Kurikeela).mp3
 49. Dhin veynugaa aavaaraa vey (laila).mp3
 50. Dhivaanaa adhu vieh (Hiyy roavarun).mp3
 51. Dhiyaimaa loabi mihithah dheefa (Adhaarasam).mp3
 52. Dhokoh madhiyaimaa mahefildhen hiyy haasve nuroashey mithura (Kalhirava).mp3
 53. Dhon Niyadhuru (Keytha).mp3
 54. Dhon gomaeh fenunu fahun (Khareef).mp3
 55. Dhon gomaeh fenunu fahun -Remix- (Khareef).mp3
 56. Dhon moonakun (Edhi edhi hoadheemey).mp3
 57. Dhoobandhuvaagoiyyvanee (Kanbulo).MP3
 58. Dhusheemey maleh reethi chaaloo folheythee (Leykoka).mp3
 59. Dhushun Edhihuri araamaa (Roalhi).MP3
 60. Edhemey aharen kanbulo gaathugaa (Kanbulo).mp3
 61. Edhenee hiyy mi loabikurumey (Huvafen).mp3
 62. Edheveythee Adhuhurevey.mp3
 63. Edhey Magey Yaara.MP3
 64. Edhi Edhi Hoadheemey (Edhi edhi hoadheemey).mp3
 65. Edhihuri kamakun (Raasthaa).mp3
 66. Eey ruge fun handhaan genuvaey ranzamaan.mp3
 67. Ehhaa reechey kalaa bunamey (Hiyy roavarun).mp3
 68. Eki Eki Than Than Dhekebalaaaaa (TVM Lavamubaaraaiyy).MP3
 69. Eki vaudhun gulheyneyey (Vadhau).mp3
 70. vasvaas mihi kuruvve fari red flower remix.mp3

Download
Mirrir
[hidepost]

[/hidepost]

This post was written by:

axxim - who has written 170 posts on DhivehiMovies| beta.


Contact the author

2 Responses to “Ali Rameez Collection”

 1. fariparee says:

  how can i download a song?

 2. axxim says:

  follow the links to download the songs. search the favorite song from the list and start downloading through hotfile server

  thankyou

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.